CARent
Bělohorská 46, 636 00  Brno - Juliánov
Ford

Ford Assistance 12


Stručné podmínky prodloužené asistenční služby

  • Nehoda nebo porucha < 50 km od domovského servisu CARent:
Pokud problém nelze vyřešit na místě, odtáhneme Vaše vozidlo k nejbližšímu autorizovanému opravci Ford. Požadujte odtah přímo na Bělohorskou 46, Brno. Jestliže vozidlo není možné opravit téhož dne, máte nárok na náhradní vůz zdarma, nejdéle však na 2 dny.
  • Nehoda nebo porucha > 80 km od domova a současně > 50 km od domovského servisu CARent:
Pokud problém nelze vyřešit na místě , Ford Assistance zajistí odtah vozidla k nejbližšímu autorizovanému opravci Ford. V tomto případě máte možnost využít jedné z variant
  • Náhradní vůz zdarma na 2 dny.
  • Ford Assistance Vám může uhradit přiměřené náklady na cestu do cíle nebo bydliště.
  • Ford Assistance Vám může uhradit náklady na ubytování v hotelu, avšak nejdéle na 3 noci v hotelu a nejvýše 100 EUR.
Jestliže opravu vozidla nelze dokončit do 5 pracovních dní, můžete zažádat o přepravu vozidla do autorizovaného servisu nejblíže Vašemu domovu!

Cesta ke svému vozidlu vlakem v první třídě (při cestě > 6 hodin můžete využít ekonomickou třídu linkovým letadlem) Vám bude také hrazena.
Zavolat
zpět
Soubory cookie jsou nezbytné k plnému využití všech možností naší webové prezentace. Používá je naprostá většina internetových stránek. V cookies se ukládají vaše předvolby a další informace, které nám pomáhají naše webové stránky zlepšit. Můžete ale být bez obav. Žádná z informací, které takto ukládáme, vás nijak neidentifikuje. Více o cookies a o tom, jak můžete upravit jejich používání v nastavení svého prohlížeče, se dozvíte v našem průvodci soubory cookies. Více informací